Марко Станојевић: Препевавају ме кише...

Препевавају ме кише
обесхрабрене сунцем
пусте мелодије у ушима
и збринута поезија
у самоћи
ко дланови пред камином
у јануару –

Тактови чисте стварности
молови су реквијема
једне слободе.

Ја не певам – ослобађам се
терета жудње
и завидим љубави на лакоћи
и пуном мисаоном облику:

туга је мера бића
ако сиво је истина
Монотонија гони срж
у даљине...

Довољно је да кажем:
срећан сам
што ме откопава плач
суза, псалм је крви

Наша одредишта су
патње људског ткива
за Богом

Наше време је увек: Четврт од смрти –
кад живот се множи упркос животу

Коментари