Постови

СВАКО ЈА ЈЕ ДЕО НЕКОГ МИ

Разговор са Ненадом Глишићем

Наши тренуци су невидљиви

– Све што смо видели одвијало се у невидљивим опнама. Све што смо проживели нисмо гледали него осећали.

Знамо да је смисао потрага

– Без пречица. Без прескакања. Упорно. Свакодневно. Певати многе да би се испевала једна песма.

Не плашимо се опасности, него празних речи

– Речи су лек. Празне речи су лажни лек.

Оно што нас мења

– Све што нам прође кроз руке, очи, срце и живот. Ми и све око нас. Оно што додирује. Оно што се не додирује.

„Ми“ које пева

– Свако ја је део неког ми. Само такво ја је опште ја.

Ана Правиловић: Преображење у Жичи

Иван Новчић: ГРАДОВИ И ХИМЕРЕ

Ђорђо Сладоје: КРАЈ КАЗАНА

Слободан Б. Ђуровић: ОДЛАЗАК

ПРВИ КОНКУРС ПОЕТИКУМА ЗА НАЈБОЉУ НЕОБЈАВЉЕНУ ЗБИРКУ ПЕСАМА

Милош Гостиљац: NOCTURNO

Сунчица Радуловић добитница награде Бешеновска песничка приношења 2019.

ИЗАШАО ЈЕ ПРВИ РОМАН ДРАГАНА ПАЈОВИЋА

Власта Младеновић: МОЛИТВА НА ДУНАВУ

Весна В. Максимовић: ГРАД

ИСЕЧАК ВЕЧНОСТИ нова књига Хаџи Ивана Милановића

Зоран Гужвић: САВРЕМЕНИЦИ

Изашла је нова књига Милице Миленковић

Прва књига Стефана Вишекруне ускоро излази из штампе

Милан П. Ракочевић: Нудио сам ти свет...

У СУСРЕТ НОВОЈ КЊИЗИ ЗОРАНА НЕДЕЉКОВИЋА

Зоран Гужвић: ЧАС ДЕВЕТИ

У СУСРЕТ НОВОЈ КЊИЗИ ИВАНА НОВЧИЋА

Власта Младеновић: ЛАЗАРИЧКА

Милош Црњански: СТРАЖИЛОВО

Мирослав Б. Душанић: Преиспитивања

Зоран Недељковић: Двобој на небу

Ивана Ј. Петровић: НЕМИР

Иван Новчић: СЛОБОДА

Арсеније Тарковски: ЖИВОТ, ЖИВОТ...

Зоран Недељковић: МЕТОХ

Зоран Гужвић: ДОКЛЕ

Christian Wolfgang Emmerich: 33

Власта Младеновић: МЕСЕЧИНА

Иван Новчић: ПОЕЗИЈА НАШЕГ ДОБА