Александар Марић: НЕНАДУ ГЛИШИЋУ


Орите себи крчевину
И не сијте у трње
Јер. (4,3)

Сиђи дубоко у само срце
У коме букти побуна
Да би сазнао њен узрок
У лику који је пралик
Твог сопственог сопства
Који те од историје
Од низова непрекидних
Случајева одваја

У тренутку тишином
Опхрваним и готово
Без телесности
Загњури у врело мисли
Које порађа друго врело
Веће непремерније
Оно са којим душа се
Препознаје и борави у њему
И види себе самог
Али не и остављеног

Сиђи дубоко у срце
И почни да певаш
Лик, историју разобличену
Тишину и врело њено
У души и самоћи
Песмом сеци изникло трње
Па од семена које
Унутар себе безмерног
Нађеш, део кушај
Део засеј, а део даруј
Коментари