Ненад Глишић: узгредна забелешка о нама Балканцима

ми северни јужњаци
јужни северњаци
западњаци истока источњаци запада
ми са латица руже ветрова
ми - сурове жртве
осетљиви џелати и
ми - храбри бегунци
уплашени прогонитељи

ми смо дуго тражили ово место
чија нам лепота засија
тек далеко од њега

Коментари