Милан П. Ракочевић: АНИ И МАРИЈИ

Кћери моје
научите песму
о птици и пољу
која се шапуће на ухо
тек порођеном чеду.

Запамтиће чедо
дах шапутања
кад не разазнаје реч!

Чим пукне водењак,
чим помоли ухо
изговарајте стих!

Стих онај,
о силном облаку
и бату копита бритких.
и цвету крвавом што пршти у небо проткан њиском коња.

Строфу без тачке,
певајте нек се
поплоча пут порфиром
Светих Ратника.

Реч о самртном зноју и крви из рана љутих,
а светих,

Слово сведочите о тајанственом осмеху на лицима покошених откоса!
Ливади заувек састављеној
с' Небом!

У шапату,
у полеглом житу
препознаће уши начуљене
звук цврчака неустрашивих
кад се утиша и
последњи ропац.
Кад легне прах по зрну прегаженом,
а не расутом!

Песму говорите
на млеку задојном
чеду док доји
нек пије избор Светога Књаза,
да се за живот 'мре...

Научите песму кћери моје
и научите песми  кћери своје ...

О гаврану и руци, о срцу
што издржало није
да се препукло не напуни Светлом!

Нек шапућу  кћери ваше
нек спреме пород
да 'мре за живот
да у Једно Исто Небо
уђе без колебања.

Нек живи род коме се  откри Светлост Васкрса!

Коментари