Јадранка Миленковић: ИЗМИШЉАЊЕ ПУТОПИСА


Ревизија већине образаца
брисање насилно попуњених
немих карата будућности
ради уцртавања нових кружних насеља
на обалама река из сна.

Заборав говора уместо
насилног даривања гласа
безгласним бићима
што прегласним значењима
плаше људску нејачад
малаксалих удова.

Повратак на смисао ритуала
који смрћу оживљава
оргијом брише грехове
лудилом утерује разум
не мари за објашњавања
прати ритам тела, сунчевих кретања,
осека и плима.

Измишљање путописа ради
будућег цртања мапа
земаља што под водом ће тражити
непомирени са губитком тајне
о којој би једном певали
слепи и тужни песници.

Коментари