Власта Младеновић: МОЖДА ЛЕПА ПЕСМА


Речи, речи, речи,
"о, све је само тлапња",
али шта бих ја без њих,
како да будем тих.

Тишина потмуло одзвања,
бубња као ватра у пећи,
удара у слепоочнице,
хоће срце да искочи.

Морам да певам,
ал шта више рећи,
узалуд песма сведочи,
истину само ја знам.

За доказе, чињенице,
нико и не мари,
никад да се договоре очи,
само срце моје дамари, дамари.

Коментари