Милан П. Ракочевић: РАСУТО СЕМЕ

ДА ОШТРИНА САБЉЕ,
ДОК РЕЖЕ ВРАТ,
РЕШАВА ПИШТАЊЕ ГЛУВЕ ТИШИНЕ...
САБЉЕ БИ СЕ ОШТРИЛЕ...

У БОРБИ ПРОТИВ  НЕИЗДРЖИВЕ ТИШИНЕ
НАПРАВИШЕ САТ!
СТРАШНИ ПОДСЕТНИК, КОЈИ РАВНОМЕРНИМ
ЗВУКОМ,
ДИСКРЕТНМ БУКОМ ПРИЛАЗИ РУБУ, БЕСПОВРАТНО...

И СВАКИ ОДСЕЧАК У СВОМ ТРАЈАЊУ СВЕДОЧИ ПАД БИЋА ЉУДСКОГ...

И БЕЗПОМОЋНОСТ РАСУТЕ СЕМЕНКЕ, ШТО ЈЕ НА ПРОМАШЕНО ПАЛО...

ИЛИ СЕ ПРЕКО ВЕЛИКЕ ВОДЕ И НЕПРЕГЛЕДНИХ БЕСПУЋА СКЛОНИЛО ОД ЖИВОТА...


ИЗВОР ФОТОГРАФИЈЕ

Коментари