Милан П. Ракочевић: ОКРУЖЕН ЕКРАНИМА

ОКРУЖЕН ЕКРАНИМА НА УЗГЛАВЉУ
ЖИЛАВИ ЖИВОТ, (ако је то...)
СТРАХУЈЕ ДА ПРЕКОРАЧИ ПРАГ !
ПРВИ ПРАВИ, А ПОСЛЕДЊИ КОРАК...

СКАМЕЊЕНИ ЛЕЂИМА МИЛУЈЕ ЗЕМЉИНУ КОРУ,
И НА ЊОЈ ПОСТЕЉУ  И НЕСТАЛИ ГРАД...
ЗЕМЉИН ПОКРЕТ, ЈЕДИНИ ПОКРЕТ...
СКАМЕЊЕНИ ЧЕКА...
ЛЕТЕЋИ ПОГЛЕД КОЈИ СВЕ МЕЊА,И САГЛЕДАВА ЈАСНО.
О! УЂИ У ЦАРСТВО, ПРИЧА СЕ...
СВЕТЛОСТ И МИЛИНА НЕВИЂЕНА...
А СОКОВИ, А УСАХЛЕ ДОЈКЕ? А ВИСЕЋИ ОБРАЗ?
ОДАВНО ПОКРИВЕНО ОГЛЕДАЛО, И ПОДНАДУЛИ ОБРАЗ САЧУВАЋЕ ЗЕМЉА ТОПЛА И ТЕШКА!

СОКОЛАР ЈЕ НАУЧИО ПТИЦУ,
ЧЕКАЋЕ ГОСПОДУ ДА ПРИМЕ КАНЏЕ,
И НАВУКУ КАПАК,ПОД КОЈИМ ЈЕ СЕЋАЊЕ НА ЛЕТ...

Коментари