Златко Пангарић: ЉУБАВНА

3.

Пре две године
убрао сам цветић
и спевао песму.

Секунду дуже
него што је могуће
гледао сам твоју срећу.

Старински зидни сат
се пробудио:
динг, динг, динг…

Ми, ствари, ова соба,
као чворови на марамици,
као мнемонички механизам.

Као када нестане светла,
јаучеш и смејеш се у чуду,
тумарајући кућом –

тако је мени док ти пишем
ова писма у туђину
као тајне нацрте

за склапање делова
расутих, остављених,
у простору и времену.

Коментари