Марија Браловић: ХИПОТЕЗЕ О БЕСМИСЛУ РЕЧИ

ако би икада
наше речи
изгубиле смисао
гласови
би престали
да одјекују планинама
очи
би се дуже задржавале
на лицима саговорника
и додир
био би
саставни део
комуникације


ако би икада
наше речи
престале да постоје
сваку мисао
би боље промислили
свачије очи
дубље погледали
а потоке
босим табанима
нежније дотакли

тада би
верујемо
време спорије текло
али
ко гарантује
да бисмо били
свесни тога?


Фото: Срђан Вуловић

Коментари