Драгослав Лацковић: ОТВОРЕНИ КОВЧЕГ НИКИТЕ СТАНЕСКУА

природа сам само
ходам више земље
чулно
неосетан
лак трави
исповедам
сопствене слабости
дисању наклоњен
дах у даху
и сину бол овоземна
тако се рађамо
наследници
владара шкриња

Коментари