28. МЕЂУНАРОДНИ ПЕСНИЧКИ КОНКУРС “ГАРАВИ СОКАК”, ИНЂИЈА 2017.

КЊИЖЕВНИ КЛУБ “МИРОСЛАВ-МИКА АНТИЋ” ИЗ ИНЂИЈЕ

РАСПИСУЈЕ

28. МЕЂУНАРОДНИ ПЕСНИЧКИ КОНКУРС “ГАРАВИ СОКАК”, ИНЂИЈА 2017.

УСЛОВИ КОНКУРСА:
- Послати до три песме, дужине од 12 до 24 реда, теме слободне. (на конкурс се не шаљу песме намењене деци)
- Песме потписати именом и презименом, навести тачну адресу становања, бројеве телефона и електронску адресу.
- Песме могу бити написане на БХСЦ језицима, а уколико стварате на другим језицима, уз оргинал послати превод на један од наведених језика.
- Обавезна краћа биографија аутора.
- Конкурс траје од 25.01. до 30. маја 2017. године, а песме слати на адресу: конкурс@златомирборовница.нет
или Златомир Боровница, Улица Кнеза Лазара 14/25; 22320 Инђија, Србија (за конкурс).

- ПЕСМЕ СЛАТИ ИСКЉУЧИВО У  ЈЕДНОМ WОРД ДОКУМЕНТУ И ОБАВЕЗНО ГА НАЗВАТИ ИМЕНОМ И ПРЕЗИМЕНОМ АУТОРА, тиме нам у многоме олакшавате рад на зборнику.

- Телефони за контакт: - фиксни: +381/22-551-347 — мобилни: +381/64-617-1354.
- Право учешћа имају сви аутори старији од 17 година. Манифестација ће се одржати 16.  септембра 2017. године, када ће бити и промовисан зборник који ће се штампати од приспелих и одабраних радова. На манифестацију ћемо позвати  до 70 аутора заступљених у зборнику. Тачно  време почетка манифестације ћемо вам благовремено јавити. Радови послати на конкурс се не враћају, а за објављене радове се не плаћа

Коментари