Ненад Глишић: седам ратних дана


Први дан када почне, тада је највећа нада. Први дан када се заврши, тада је највећи страх.

Други дан када почне, нада је мања. Други дана када се заврши, страх је мањи.

Трећи, четврти и пети дан када почну; трећи, четврти и пети дан када се заврше, нада и страх полако спајају усне.

Седми дан када почне, седми дан када се заврши, нада и страх мењају положаје.

Коментари