Зоран Гужвић: НЕ БОЛИ                 Куму  Милану   Вишковићу

Трен  који  не  боли:
дивотно  што  у   злу  лежи- дан  је  први.
Кличемо  - створеност  јесте  предност;
уздишемо - датост  јесте  вечност.

Сврха  недовршеног  смисла  неподношљиво
врви.
Непролазни,стамени  и  пламени,
распети  својевољно   наглавачке,
истрошени, смењиви  и  прекомерно  рањиви,
лабаво  преповијени  у  причесној   мрви.

Мисао  грешна  и  смисао   Крста
тек   у  неправедној, несразмерној  размени,
засигурно   су
нова  неразорива  и  незацељена   појавности   врста.
Од  гвозденог   поретка   до   освештаног   заметка,
светозарно  искобељани   из   живога   блата,
свише  смо   улог  неодложни, битни, мада  јесмо
благословена  и  испражњена   крлетка.

Трен  који  не  боли:
страхота  што  у  вишњој  упамтљивости лежи
дан  је  први  и   нови.

Коментари