Роман Кисјов: НОШЕЊЕ КРСТА (НОСЕНЕ НА КРЪСТА)

Роман Кисьов - "Носене на кръста", 1990
На путу тесном, сред окрвављенког
заласка дрвета и цвета,
испрскан крвљу алевог сунца,
идем светом –савијен, молчаљив.

И носим немогуће бреме,
носим терет мисли
да неко негде
у срцу паки разапиње Христа.
Но мене осењава радост, да Он
васкрсава у нечијем другом срцу.

И ја идем светом, печалан и блажен
носећи тешки крст
с јединственом мисли –да сачувам живог 
Христа у мом срцу      
до Петка моје Голготе,
до последњег земног часа...

И ја ћу васкрнути.

Препевао Александар Марић

НОСЕНЕ НА КРЪСТА

По пътя тесен, сред окървавените
от залеза дървета и цветя,
изпръскан със кръвта на аленото слънце,
аз вървя в света – приведен, мълчалив.

И нося непосилно бреме,
нося тежестта на мисълта,
че някой някъде
в сърцето си разпъва пак Христа.
Но мен ме осенява радостта, че Той
възкръсва в други нечии сърца.

И аз вървя в света, печален и блажен,
понесъл тежкия си кръст
с единствената мисъл – да опазя жив
Христос в сърцето си
до Петъка на моята Голгота,
до сетния си земен час…
И ще възкръсна аз.

1997

(Из "Пилигрим на Светлината", 2003)

Коментари