ДЕЈАН АЛЕКСИЋ: КЉУЧЕВИ

Док су будући кључеви
Још спавали у рудама
Закључани 
Дубоко под земљом  

Она им је певушила
Тамне песмице
О горњем свету   

У којем кључ
Нема шта да изгуби
Јер чува већ изгубљено  

Имај то на уму
Сваки пут
Када ти звецну у свежњу
Као мали свадљиви сужњи  

Онако голи на длану
Којим си малочас
Прешао преко чела
Изгубљену мисао тражећи 


Коментари