Тони Пердић: после поезије


(безначајна рапсодија о поезији која се смрскала на поледици)

и тако ти, ето, понекад забасам
у кристална јутра...
понекад нагрну поларни свици,
и топи се на длану марципан.
танушан опкива лед  твоја предворја.
и тако, бунован, опет снивам
твоје махните вртешке, на путу за север.

само понекад сабљу исучем
из кобалтних корица.
кренем да разгрћем бршљан,
урастао у одбачену цитру
којом сам те некад дозивао.

не сумњајући да можда то су
ништавне замке јутра,
себично сам те у песми сакривао.
опијен, даривао златом и пиритом,
бивао твој понајбољи песник
међу  свитом вичних опсенара.
више не тако млад и тако луд, притом.

осећај вара да бритке песме
нису издахнуле још у макулатури.
у шкртом жалу словослагача,
омамљених малиганима и месечином
под којом се збио несвакидашњи бал.

осећај вара. мада, пред зору 
подивљају гејзири и гороподно зашушти храст
под стакленом куполом севера.
однекуд зује пчеле под дуњом 
и нагло се жари хемисфера, као у доба
твојих учесталих похода.


Фото: Златко Пангарић

Коментари