К О Н К У Р С за НАЈЛЕПШУ ВИНСКУ ПЕСМУ

Књижевни клуб „Моравски токови" из Трстеника
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С
за
НАЈЛЕПШУ ВИНСКУ ПЕСМУ
Конкурс је отворен до 05. фебруара 2017.године.
Највише три песме на тему: вино, виноград, винова лоза, боемија... у три примерка, потписане шифром слати на адресу:
Књижевни Клуб „Моравски токови"
(за вински конкурс)
Кнегиње Милице бр. 9, 37240 Трстеник
Радови који стигну након 05. фебруара 2017. године неће се жирирати.
У посебном коверту доставити:
- решење шифре,
- кратку биографију са библиографијом аутора,
- поштанску и мејл адресу и
- број телефона.

Коментари