ЧЕТИРИ КВАРТЕТА - Т.С.Елиот (препевао Иван В. Лалић)


 ЧЕТИРИ КВАРТЕТА 

τοΰ  λόγου  δ΄έντος  ξυνοΰ  ζώουσιν  οί  πολλοί  ώς  ίδίαν
έχοντες  ϕρόνησιν
                                                                                               И стр. 77. Фр. 2

όδός  άνω  κάτω  μία  καί  ώντή
                                                                                                И стр. 89. Фр. 60
Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker (Herakleitos)
БЕРНТ НОРТОН

И

Време садашње и време прошло
Оба су можда присутна у времену будућем,
А време будуће садржано у времену прошлом.
Ако је читаво време вечно присутно
Читавом времену нема искупљења.
Шта је могло бити јесте апстракција
И остаје трајна могућност
Само у једном свету размишљања.
Шта је могло бити и шта било је
Указује на исти крај, увек присутан.
Кораци одјекују сећањем
Низ ходник којим нисмо кренули
Ка вратима што их никад не отворисмо
У врт ружа. Моје речи одјекују
Тако, у твом духу.
  Но у ком циљу
Узнемирити прах на вази с листићима руже,
Ја то не знам.
 Други одјеци
Пребивају у врту. Да их следимо?
Брзо, рече птица, нађи их, нађи их,
Иза угла. Кроз прву капију,
У наш први свет, да ли да следимо
Варку дрозда? У наш први свет.
Беху тамо они, достојанствени, невидљиви,
У кретању без журбе, по мртвом лишћу,
У жару јесени, кроз ваздух треперав,
А птица се гласила, као одговор
Нечујном музици скривеној у грмљу.
И невиђен поглед пређе, јер су руже
Наличиле цвећу што га неко гледа.
Ту нам они беху гости, примљени, што и примају.
Тако смо кренули, с њима, у строгом распореду
Дуж празног дрвореда, до круга живице
Да погледамо доле у исушени базен.
Базен сув, бетон сув, смеђ  на ивицама,
А светлост сунца испунила је базен водом,
И уздиже се локвањ тихо, тихо,
И површина је блистала из срца светлости,
А они беху иза нас, одраз њихов у базену.
Па пређе облак, базен беше празан.
Иди, рече птица, јер лишће беше пуно деце
Скривене узбудљиво, а у њима беше смех.
Иди, иди, иди, рече птица: људски род
Не може поднети превише стварности.
Време прошло и време будуће
Шта је могло бити и шта било је
Указује на исти крај, увек присутан.

НАСТАВИ СА ЧИТАЊЕМ                  ...

Коментари