Јеванђеља јесени, Никита Станеску

Написаћемо четири јеванђеља о падању
лишћа у јесен.
Матија ће рећи:
"Лист боје зеленог зелена пашће у јесен."
Марко ће викнути:
"Од тежине живота и од живота и за живота
пашће лишће у јесен."
Лука ће рећи:
"Из нељубави, из неоживљене смрти,
из обновљене зелене боје сенком само
пашће лишће у јесен."

Коментари