„Љубостињска розета"

Књижевни клуб „Моравски токови" из Трстеника
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С
за песничку награде „Љубостињска розета" за најбољу необјављену песму.
Конкурс је отворен до 05. октобра 2016.године.
Највише три песме на слободну тему, у три примерка, потписане шифром слати на адресу:
Књижевни Клуб „Моравски токови" (за награду „Љубостињска розета")
Кнегиње Милице бр. 9, 37240 Трстеник
Радови који стигну након 05. октобра 2015. године неће се жирирати.
У посебном коверту доставити:
- решење шифре,
- кратку биографију са библиографијом аутора,
- поштанску и мејл адресу и
- број телефона.

Коментари