Зоран Гужвић: БЕСПОЧЕТНО
Све  и  ништа.
Овде  и   Тамо.
Недовршен  човек.
Недовршен  свет.

Пређашње   је   Пројава,
али  само  до  досадашњег
и  доступног.
Сврха: савршено  уобличена.
Позвање:несхватљиво
неостварено.
Просто  учествујеш
у  промисли,
али  не  можеш  бити
ништа  друго  до
трајно   странствовање
изван  Тајне,
које  не  спознаје
ни  овај  свет.

Бесмислено  и   истинито.
Злочиначки  и   неопходно.
Молитва  и  неминовност.
Сећање  и  осећање.
Недоречено  и  недвосмислено.
Дом  који  смо   одувек  имали,
станиште  које  никада  нећемо  имати.
Оно  што  бисмо  могли  бити
и  оно  што  нас  чека.


Фото: Златко Пангарић

Коментари