Конкурс за најбољу љубавну песму за награду ДИСОВО ЗЛАЋАНО ПЕРО

Књижевни клуб ДИС и Културни центар из Бачке Паланке

расписују Конкурс за најбољу љубавну песму за награду
ДИСОВО ЗЛАЋАНО ПЕРО.
Услови конкурса:
Један аутор може послати највише 3 песме.
Песме се шаљу у 3 примерка.
Конкурс има три категорије:
– прва је ученици од првог до четвртог разреда основне школе,
– друга од петог до осмог разреда основне школе,
– и трећа пунолетни аутори.
Песме морају бити необјављене.
Песма не сме бити дужа од 28 редова.
Радове слати под шифром са решењем шифре у посебној коверти.
Један аутор може да учествује само са једном шифром.
Конкурс је отворен од 01. маја до 01. јула сваке године.
Додела награда је 01. августа сваке  године у 19 часова
у Свечаној сали Музеја, Бачка Паланка.
Песме слати на адресу:
____________________
За књижевни конкурс:
Ненад Неша Живков
Слободана Бајића 18
21400 Бачка Паланка
___________________
(обавезно на коверти написати категорију)

Коментари