Конкурс за награду "Мирослав Буца Мирковић"

На основу Одлуке о оснивању Књижевне награде „Милосав Буца Мирковић", од 25.10.2013.године, а у смислу Правилника о додељивању Награде, Књижевни клуб „Моравски токови" из Трстеника
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С
за доделу Књижевне награде „Милосав Буца Мирковић" за најбољи необјављени рукопис песничке књиге на тему „ЗАВИЧАЈ" за 2016. годину.
Награда се састоји од повеље и штампања првонаграђеног рукописа.
Одлуку о избору најбољег необјављеног рукописа песничке књиге на тему „ЗАВИЧАЈ" за 2016. годину, донеће трочлани жири именован од стране оснивача награде.
Награда ће бити уручена у Трстенику, на дан смрти Милосава Буце Мирковића 22. септембра 2016. године.
Конкурс је отворен до 01. августа 2016.године.
Лекторисане радове писане на српском језику и ћириличним писмом, на највише 4 штампарска табака (64 странице), у три примерка, потписане шифром слати на адресу:
Књижевни Клуб „Моравски токови"
(за награду „Милосав Буца Мирковић")
Кнегиње Милице бр. 9 37240 Трстеник
Такође рукопис потписан шифром послати и у eлектронском облику на мејл адресу:
mmshika@gmail.com
Радови који стигну након 01. августа 2016. године неће се жирирати.
У посебном коверту доставити:
- решење шифре,
- кратку биографију са библиографијом аутора,
- поштанску и мејл адресу и
- број телефона

Коментари