Милош Гостиљац: ЗАГЛЕДАНОСТ У УЛИЦУ

             
           
               Топло спарно поподне, изненадним хладним ветром
               са планинских венаца покривених снегом бива пресечено.
               На улици вечитих шетача, укалупљених у сањерења
               размилели се ликови разасути по кафеима познатим.

              Корак по корак, полако, тромо, од цркве шетајући
              налазим већ ретке исхабане ликове, климнувши главом
              чак и да реч никад не проговорисмо, разменимо поздрав
              јер нас снегови повезују, јер нас зоре некадашње

             у свитањима по локалима и бифеима наших младости
             у сећањима везују. Голубови ударају крилима
             на тргу већ знаном, немилост, истрошена очекивања
             разочараности и промашена надања лебде изнад нас.

            Док они други, насмејани у очекивању зрака сунца
            још увек се надају, њихови снегови су далеко,
            умилност живота у раскоши широких крила
            на сјају лица и осмеха сијају.

            Како искрено и моћно лепршају разбарушене косе
            док звецкају витке чаше пенушавог пића
            и смех се чује, неразговетност речи у даљини
            као да се удаљује од искона.

            И опет корак по корак, занешен светом
            у дану топлом на снег са Столова погледом
            упртим, тражим ликове корачајући у сенкама
            препознатљивих брда прошлости своје.

Коментари