Др Небојша Лазић: ЗОРАН НЕДЕЉКОВИЋ "ШАПТАЧ"            Писањем поезије и изучавањем филозофије, Зоран Недељковић – ако верујемо Хајдегеру – на најбољи начин доводи у склад два начина и пута којима се може допрети до тајне бивствовања. Пажљиво одабраним архетипским насловом збирке аутор сугерише да је у дослуху с тајним знањем које нам „дошаптава“ посредством стихова. Зато не чуди што је за мото своје најновије збирке песама Недељковић изабрао стихове Хорација,  песника класичног латинитета, у чијим песмама налазимо хармоничан склад дубоких мисли и рафинираног поетског израза.
            Поезија Зорана Недељковића саткана је од мреже симбола кроз коју се лирски субјект пробија тражећи излаз из непоетског и нехеројског окружења у коме се нашао. У његовом песничком систему има места за бројна стварна и нестварна бића; она у почетку насељавају тло и низије да би – покренута небеском имагинацијом песника – почела с уздизањем према звездама и пространству вишег света. У тој сеоби лирског субјекта из ниже (непесничке) у вишу (песничку) стварност, Недељковићу помажу птице и анђели. Он је своје песме и стихове населио следећим врстама птица: соко (и као ветрушка), гавран, славуј, орао, албатрос. У другој групи крилатих створења које могу видети једино уметници и мистици затичемо анђеле, феникса и Бодлеровог албатроса, који је такође  постао митска птица, захваљујући свом творцу. Има у књизи Шаптач много и земаљске фауне (вук, вучица, којот, змија итд.), али би анализа њихове улоге водила другом смеру читања.
            Откуда песникова потреба да се уздигне из свакодневице и доспе у висине до којих се с лакоћом успињу побројане птице?
            Поред тога што је вертикала смер уздизања духа и духовности, па тако и поезије и филозофије, Зорана Недељковића ка сазвежђима упућује и његов идејни свет саздан на помало нетипичан начин. Необичност Недељковићевог поетског, можда и филозофског вјерују почива на хришћанској контемплацији и ничеанском заносу. На први поглед ова два принципа су непомирљива и међусобно се искључују. Макар је тако сматрао Ниче прогласивши себе у 19. веку антихристом лично.
            Међутим, у песми Звездани стећак Зоран Недељковић покушава и успева да доведе у везу лирски субјект (у коме препознајемо самог песника), појаву отварања/затварања небеса и Ничеа кога назива „учитељем воље за моћи“. Лирски субјект себе скромно смешта „на терасу“, док је горди Ниче, онако како би и сам изабрао, „на врху брда“. Али, песма нам вешто „дошаптава“ да је молитва упућена Богу макар и с најниже тачке у простору често делотворнија од таштине генијалног ума на висинама. Истина, Ниче, велики филозоф и, не тако велики песник, у Недељковићевој песми жели да види затварање небеса и смрт Бога. Оно што ову песму чини посебно интересантном је трпељивост лирског ја у молитви према творцу Заратустре који је презрео његовог „слабог“ Христа. Песник му се обраћа присно, готово жалећи што не може да подели жар с којим се овај устремљује према свему што је њему свето. У ред сличних песама треба посебно указати на значај песме Три птице. У њене три строфе песник је акростихом означио три птице, али не било које, већ орла, сову и славуја. Овом градацијом песник поручује да се ток људске историје и цивилизације кретао гоњен начелима херојства (орао), филозофије (сова) и песништва (славуј).
            На основу свега можемо закључити како се поезија Зорана Недељковића, као и свака друга значајна поезија, самосвесно и одлучно суочава с несавршеношћу света, с његовим дуализмом који доноси вечити сукоб, али и вечито кретање. Које јесте живот.

Коментари