Дијана Бигић Грујић: СПУТАНИ

СПУТАНИ

Љубавна игра је зов омађијане природе
што будна дрема.
Капља кише, сузе и љубави
је распевани трио.
А тако крхко истиче слаткост тренутка.
Пожелим да дремеж освоји пешчани сат.

У магновењу зурим у стакласте капи кише
и оне се одазивају звонко.
И када помислим да траје
прене ме мисао залеђена
у сопственој љуштури.

Претећи ехо опомиње на крах
и свечаност без ватромета,
гуши сврху сопственог постојања! Али нека!

Небо је неизбрисива космичка арија!


Коментари