Дијана Бигић Грујић: ИЗВОР ЖИВЕ ВОДЕ

ИЗВОР ЖИВЕ ВОДЕ

Преповијени снови луцидности и сопствена хтења
су супротности, које се сустижу
у тренутку буђења подсвести.
Крикнем: Господе, мој изворе живе воде, спаси!
Располућена душа, а питорескан крајолик.
У контрасту осећам откуцаје зенита.
Близу је и зове ме.
 Тренутак успињања на духовној лествици клеше бит;
све док не прене грех прерушен у прелест!
Наизглед прозаичан тренутак спознаје:
'' Зар ископах студенац, испроваљиван,
који не може да држи воде?
Quo vadis? Куда идеш, Господе?''

Коментари