Душко Домановић: ОПКЛАДА

Отвори прозор,
да скочимо у небо.
Ко падне,
лажов.
Ко одлети,
нема га.

ИЗВОР ФОТОГРАФИЈЕ

Коментари