Душко Домановић: ПОХВАЛА СВЕТУ


Похвала свету

Да свет не постоји,
ваљало би га измислити.
Макар на кратко.
Ако ни због чега другог,
оно због тога
да неко кадгод ово запише.
И посведочи о каквој влати траве,
која је из камена израсла,
и умрла.
О крви која ће земљу натопити.
О земљи која ће једном бити домовина.
О створу који ће негда забележити,
кад ничег више не буде:
био је то добар свет.

Коментари

Постави коментар