Конкурс ,,Студентског књижевног листа Весна”

vesnaКонкурс за седми број ,,Студентског књижевног листа Весна” отвара се у среду, 15. 04. 2015. године. Прозне или песничке радове, есеје или огледе, обима не већег од 2000 куцаних речи у Word-u, на ћирилици, могуће је доставити до 10. 05. 2015. Радови послати након овог датума неће бити прихваћени. Редакција преузима права да текст објави у електронском и штампаном издању. Сви одабрани прилози подлежу лекторисању, стога текстови могу попримити облик другачији од ауторског, у складу са правописним и синтаксичким одредницама језика. Аутор може послати највише по један рад из једне од области (поезија, проза, есејистика, препеви). Радове (уз назначено име и презиме аутора) достављати на e-mail адресу: vesna.konkurs@gmail.com
Строго поштовати захтеве наведене у конкурсу. Лист је конципиран у облику интернет и штампаног издања. Седми број број листа ће бити објављен у току јуна.
Четвороброј (бројеви 1-4) доступан је у Скриптарници Филолошког факултета, Студентски трг бр. 3.
Досадашњи бројеви доступни су на адреси: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/studenti/studentske-aktivnosti/casopisi/
https://www.facebook.com/sklvesna

Коментари