Зоран Недељковић: ФЕНИКСОВ КОД

Фениксов код

Усвојио сам самог себе,
У својој првој песми
Почех самостално да мислим,
До тада сам био најмање свој,
Није лако бити старатељ,
Нарочито када сам ја у питању,
Када би га нападали као песника
Мој усвојеник окретао би леђа,
Није хтео да чује за мене,
Једном је на тераси из мојих руку
Отео свој рукопис,
Запалио је читаву свеску,
Гледао сам у пепео
Убеђивао га да је то добар знак
И да је Феникс исто тако
Незадовољан собом
Научио да буде
То што јесте.

Коментари