Богдан Вукомановић: НИГДЕ НИЈЕ КАО КОД КУЋЕ

На месту
некадашњег села
и породичне куће,
поред пресахлог бунара,
у дубини брда и гора,
близу духа
прошлости
и носталгије...
Нигде није
као код куће.

Коментари