Драган Пајовић: БАЛКАНСКО КРАЉЕВСТВО


БАЛКАНСКО КРАЉЕВСТВОДубокоумност баналних осећања

насупрот поносу и угодности

нека вечност изнова почне, ваша Висости

личношћу којом се шепурите уз обећања.Весела је барском царству

воденим пацовима, змијама и жабама,

али је пролазна и лабава, слава вама

створовима у балканском краљевству.Ако пак тежите великим нечим,

а ревносно сте проказали прошлост

обнављајући је у неком новом рухуса беснима и силнима у дослуху,

не сумњате да оплеменисте садашњост

изразом од наследства пречим.

Коментари