Драган Пајовић: БАЛКАНСКО КРАЉЕВСТВО

БАЛКАНСКО КРАЉЕВСТВО

Дубокоумност баналних осећања
насупрот поносу и угодности
нека вечност изнова почне, ваша Висости
личношћу којом се шепурите уз обећања.

Весела је барском царству
воденим пацовима, змијама и жабама,
али је пролазна и лабава, слава вама 
створовима у балканском краљевству.

Ако пак тежите великим нечим,
а ревносно сте проказали прошлост
обнављајући је у неком новом руху

са беснима и силнима у дослуху,
не сумњате да оплеменисте садашњост
изразом од наследства пречим.

Коментари