Драган Пајовић: МИСЛИЛАЦ СА ВИОЛИНСКИМ КЉУЧЕМПостоје речи
и начин да се кажу.
Просуте као бисери,
Згруване као барут,
просејане и просемљене,
звонке и приземљене.
Високе као лустери,
а бледе као смрт.

Постоје речи
и начин да се кажу.
Сурово и прскаво,
тихо и ласкаво.
Уважене као гости,
превртљиве као дворјани,
строге као власти,
важне као пауни.

Постоје речи
и начин да се кажу.
Постоје људи
који реч'ма слажу.
Речи су им само сплет,
језик им је заокрет.
мисао им пустоловна,
а у срцу рак.
Постоје речи
и начин да се кажуКоментари