Власта Младеновић: ТРУДНО ЈЕСТ

Не тражим их,
речи долазе саме,
стих по стих
из дубоке осаме,
више се не трудим
а трудно јест,
добра је вест,
хвала Светом Духу

на датоме слуху.

Коментари