Јана Растегорац Вукомановић: БИО-БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Рођена 1987. у Београду. Завршила основне и мастер студије на катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду. Завршила основне студије сликарства на Факултету ликовних уметности у Београду, тренутно на мастер студијама на истом факултету.
Пише поезију и прозу и објављује у књижевним часописима (Београдски књижевни часопис, Прича, Књижевни магазин, Кораци, Багдала итд). Објавила књигу поетске прозе Исечак 8 (2010) у едицији Прва књига Матице српске (за њу 2011. добила награду Матићев шал). Кратка прича Подијум 2011. добила награду Народне библиотеке у Бору.
Заступљена у антологијама: Рестарт – панорама нове поезије у Србији, приредио Горан Лазичић, Дом културе Студентски град, Београд 2014, Пуцања – избор из младе српске прозе, приредио Владимир Ш. Вукомановић, Службени гласник, Београд, 2012, Плејлиста с почетка века – избор из младе српске прозе, приредили Славољуб Марковић и Иван Антић, часопис Прича, год. В, бр. 14, март 2011, Дрво преображено, Рашка: Грамис, 2008.
Од најранијег детињства изражава се кроз писање и цртање. У основној школи почиње да пише кратке приче, затим поезију, касније се упоредо бави и једним и другим жанром. Подстицај за стварање добија индиректно, кроз процес инфилтрације утисака добијених из посматрања савременог света, читања књижевности, теорије књижевности и уметности, филозофије, психологије... Као књижевне саговорнике види своје савременике млађе генерације, али и ближе и даље претходнике. Као посебно инспиративне претходнике види: Аристофана, Еразма, Сервантеса, Мајстора Екхарта, Стерна, Џојса, Кафку, Албахарија, Целана, Песоу, Куција... (избор је променљив, настао као комбинација сећања и тренутних афинитета)
Занима је експериментисање у правцу комбинација текста и визуелних уметности, што може бити један од праваца њеног будућег истраживања, уз продубљивање дасадашњих интересовања за кратку форму, деконтекстуализацију језика, начине преламања егзистенцијалних проблема кроз текст и читање, психологију стваралачког и рецептивног чина итд.
Искрена подршка Клубу младих песника уз очекивање да ће се успешно развити и подстаћи нове песничке гласове.

Коментари