Драган Пајовић: ОАЗА

ОАЗА

У телу двоjност у корист
могућег личног увиђања
и одвојена заобљена свест
у бићу су насупрот убеђења!

Ево проницљиве вештине данашњице!
Прекраја се постојеће
у платежној моћи фузионе спојнице
добит је умеће свемогуће.


А након свих путева и стаза,
прегажених или замишљених,
на великом раскршћу,

тачка почетка повезана са смрћу,
одвојена сећањима од делова преживљених,

уочљива је далека оаза.

Коментари